Opcions bàsiques per a conèixer millor la seua alarma i poder solucionar qualsevol problema en el seu sistema de seguretat, tals com afegir o esborrar usuaris, excloure zones, veure que fallades té el seu sistema de seguretat o saber que zona li ha provocat una alarma (Només aplicable a la marca de sistemes de seguretat que tenen instal·lats els nostres clients).

És molt important que cada membre de la família tinga el seu propi codi de connexió / desconnexió del sistema de seguretat , així com si tenim algun empleat(a) de la llar que tinga accés (claus) a la nostra propietat.

També en qualsevol tipus de negoci és imprescindible ja que els sistemes de seguretat que instal·lem tenen una memòria que emmagatzema els últims esdeveniments; en cas d'algun problema es pot saber si l'alarma estava connectada, a quina hora i dia es va connectar i quin codi d'usuari es va utilitzar i el mateix en la desconnexió.

El seu sistema admet des d'un mínim de 8 codis fins a un màxim de 95 (depenent del tipus i versió de central), a més d'un codi mestre (el seu) que a més de poder connectar/desconnectar el sistema, també li permet esborrar, modificar i programar codis d'usuaris.


PER A CANVIAR EL SEU CODI MAESTRO ( no esborrar mai aquest codi ) PREMA :

+ 5 + CODI MESTRE (actual) + 4 + 0 + NOU CODI MESTRE + +

Exemple per a canviar del codi mestre 1265 al nou codi mestre 2323 prémer: + 5 + 1 + 2 + 6 + 5 + 4 + 0 + 2 + 3 + 2 + 3 + +


PER A GRAVAR NOUS CODIS D'USUARI, PREMA :

+ 5 + CODI MESTRE + 0 + 1 (posició 01) + NOU CODI D'USUARI + +

si necessita més codis és sempre igual però canviant la posició una més 02, 03, 04, etc. etc.

+ 5 + CODI MESTRE + 0 + 2 (posició 02) + NOU CODI USUARI + +


PER A ESBORRAR CODIS D'USUARI, PREMA :

+ 5 + CODI MESTRE + 0 + 1 (posició 01) + + +

Exemple per a esborrar el codi que es va memoritzar en la posició 01

És molt important que quan memoritze codis d'usuari porte un registre de noms i posició (no el codi) en què han sigut memoritzats.

Per exemple: a la seua esposa per exemple María li ha gravat un codi en la posició 01 i a la seua empleada de la llar per exemple. Rosa un altre en la posició 02; açò és el que ha d'anotar-se en algun lloc: Maria 01, Rosa 02; així si ha d'esborrar o reprogramar algun codi sabrà la posició en què ho va memoritzar que és l'única cosa que necessita per a fer aquesta operació, no els codis que es van gravar.

En ocasions necessitem excloure una o diverses zones, ja siga perquè anem a necessitar que aquestes àrees no estiguen protegides pel motiu que siga, o perquè algun sensor ens dóna problemes i volem anul·lar-ho per a poder connectar la resta de la instal·lació.

Quan excloem zones, només romandran excloses per una connexió, és a dir que quan desconnectem el sistema i més tard (o un altre dia) tornem a connectar l'alarma aquesta exclusió ja no està activa perquè solament servia per a una connexió i per tant cal tornar a excloure-la si encara no està solucionat el problema o voluntàriament volem excloure la zona o zones.


PREMA EN QUALSEVOL TECLAT DE LA SEUA ALARMA :


SI ÉS UNA ZONA NOMÉS LA QUE CAL ANUL·LAR PREMA:

+ 1 + ZONA (2 dígits) + i a continuació connecte la seua alarma total o parcialment


SI SÓN DIVERSES ZONES A EXCLOURE PREMA :

+ 1 + ZONA (2 dígits) + ZONA (2 dígits) + ETC + i a continuació connecte la seua alarma total o parcialment

Per exemple per a anul·lar les zones 3 i 5 marcaríem el següent: + 1 + 0 + 3 + 0 + 5 + + connexió

Quan s'encén intermitent la llum groga de fallada, normalment acompanyada de curtes xiuletades, el sistema ens està alertant que tenim una fallada o anomalia en la nostra alarma, per la qual cosa tenim a veure que tipus de fallada i solucionar-ho al més prompte possible, encara que no per açò devem deixar de connectar l'alarma perquè són dues coses independents .

Atenent a la taula següent esbrinarem que tipus de fallada tenim i com és la brevetat en què hem de cridar a l'empresa instal·ladora perquè ens ho solucione.

Per a verificar el tipus de fallada cal prémer en qualsevol teclat de la seua alarma + 2 i veure la llum ROJA de ZONA que s'encén o el nombre de fallada que s'indica en la pantalla si Vè. té un teclat d'icones amb display digital. (Si Vè. té un teclat alfanumèric (LCD) veurà directament escrit en la seua pantalla la fallada en prémer + 2 )


Zona 1 encesa o nº 1 en el display :

PROBLEMA: BATERIA BAIXA

SOLUCIÓ: CAL CANVIAR LES BATERIES DE LA CENTRAL I SIRENA EXTERIOR (CRIDAR Al TÈCNIC AL MÉS PROMPTE POSSIBLE)


Zona 2 encesa o nº 2 en el display :

PROBLEMA: FALLADA DE XARXA (ENERGIA ELÈCTRICA 220.)

MIRAR SI HA SALTAT EL DIFERENCIAL O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE ELÈCTRIC O NO HI HA LLUM EN LA INSTAL·LACIÓ


Zona 3 encesa o nº 3 en el display :

PROBLEMA: LA CENTRAL D'ALARMA DETECTA QUE NO HI HA LINIA DE TELÈFON

SI NO LI VAN ELS TELÈFONS AVISE A LA COMPANYIA TELEFÒNICA (TÉ UN PROBLEMA EN LA LINIA)


Zona 4 encesa o nº 4 en el display :

PROBLEMA: LA CENTRAL D'ALARMA NO HA POGUT COMUNICAR-SE AMB LA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

MIRE SI LI FUNCIONEN ELS TELÈFONS; SI NO FUNCIONEN AVISE A LA COMPANYIA TELEFÒNICA; SI LI FUNCIONEN FAÇA UNA PROVA D'ALARMA PERQUÈ TRANSMETA UN SENYAL A la CENTRAL D'ALARMES; SI S'HA POGUT TRANSMETRE VEURÀ QUE S'APAGA LA LLUM GROGA DE SISTEMA


Zona 5 encesa o nº 5 en el display :

PROBLEMA: FALLA UNA ZONA DEL SISTEMA

PREMA EL Nº 5 I LI MARCARÀ QUE ZONA ÉS LA QUE FALLA (AVISE Al TÈCNIC)


Zona 6 encesa o nº 6 en el display :

PROBLEMA: HA SIGUT SABOTEJADA UNA ZONA DEL SISTEMA

PREMA EL Nº 6 I LI MARCARÀ QUE ZONA S'HA PRODUÏT UN SABOTATGE (AVISE Al TÈCNIC)


Zona 7 encesa o nº 7 en el display :

PROBLEMA: BATERIA BAIXA EN UN DISPOSITIU SENSE FIL (SENSE CABLES)

PREMA EL Nº 7 I LI MARCARÀ LA ZONA VIA RADIE QUE CAL CANVIAR LA BATERIA (AVISE Al TÈCNIC)


Zona 8 encesa o nº 8 en el display :

PROBLEMA: LA CENTRAL HA PERDUT L'HORA I LA DATA DE LA SEUA MEMÒRIA INTERNA; PER A REPROGRAMAR-LA:

PREMA + 6 + EL SEU CODI MESTRE + 1 + HORA + MINUTS + MES + DIA + ANY + +

(L'HORA I DATA HAN DE SER DE 2 DÍGITS) Exemple: 5 i 10 de la vesprada de l'1 de Febrer de 2016 : 17 10 01 02 16

Quan desconnectem el sistema mitjançant el codi, si s'ha produït una alarma en la nostra absència, en el teclat se'ns encendrà la llum groga de sistema, acompanyada d'una o diverses llums roges de zona intermitents, les quals indiquen que zona o zones han produït l'alarma.

En un teclat d'icones (pantalla digital) ens apareixerà encès una icona "" i l'o els nombres de zones que ha provocat l'alarma.

En un teclat alfanumèric (LCD) directament ens apareix en pantalla un missatge "HA OCORREGUT UNA ALARMA " i amb els cursors "" o "" prement-los veurem que zones han provocat aquesta alarma.

Fins que no tornem a connectar el sistema, aquests avisos de memòria d'alarma romandran encesos; encara podem saber cuales eren la zones que havien donat alarma premut + 3 (és molt important anotar que zones han donat alarma per a possibles verificacions per part dels tècnics).

Sol·licitem el seu permís per obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Política de Cookies